Tập toàn bài là Khai Mở Kỳ Kinh Bát Mạch thông Đại Chu Thiên :
Lớp tập khí công Toronto
http://www.youtube.com/watch?v=g-mn4KNrl8Y

Phần A : Động công

1-Điều hòa hơi thở :
http://www.youtube.com/watch?v=rVCNZARKRvk
2-7 Bài đầu chỉnh thần kinh : Tác động hệ thống thần kinh trung ương.
http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk
Cách vuốt cổ mỗi ngày chữa bệnh bướu cổ
https://youtu.be/GPaWM2DZFtc
3-Vỗ tay 2 nhịp : Đóng-mở Nhâm-Dốc thông đầu cổ
http://www.youtube.com/watch?v=pGg3BF3BL6A&NR=1
4-Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh
5-Dậm chân phía trước : Thông Đới Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI
6-Dậm chân phía sau : Thông Xung Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI
7-Chachacha 1 bước :
http://www.youtube.com/watch?v=9XOHTuyzVRg
8-Chachacha 2 bước :
http://www.youtube.com/watch?v=TNWPWgl6Lj4
9-Dậm chân luyện trí nhớ : Chuyển dương xuống âm
http://www.youtube.com/watch?v=d0EKHEl8uHM
Công dụng của dậm chân : (francaise)
https://youtu.be/nyR9yDOLl0E
10-Điều khí : Chỉnh thăng bằng
http://www.youtube.com/watch?v=QAK8tCVoIbE
11-Vỗ tâm thận : Thông Tâm-thận
http://www.youtube.com/watch?v=bXsp4KE7BGI
12-Vặn mình 2 nhịp : Thông Nhâm-Đốc-Đới Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=FxO_DoYjBQ0
13-Vặn mình 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc-Đới Mãch ép Gan-Bao tử chuyển hóa.
http://www.youtube.com/watch?v=TvBODtnzZkI
14-Cúi ngửa 2 nhịp (10 lần) : Thông Nhâm-Đốc, Âm-Dương Duy Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=W3kv5zMzl1E
15-Cúi ngửa 4 nhịp (10 lần) : Thông Nhâm-Đốc-Âm-Dương Duy Mạch, gan bơm khí huyết vào não.
http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A
16-Quay vặn khớp vai : Tăng dương khí 6 kinh dương
http://www.youtube.com/watch?v=_-A3T7ZbtKM
Đề khí nhón gót : Chỉnh thăng bằng Âm-Dương Kiều Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=dt7IPqJNfww
17-Dịch cân kinh 2 nhịp : Điều hòa Âm-Dương Duy Mạch và Kiều Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=bN31cpAoWV0
18-Dịch cân kinh 4 nhịp : Thăng-giáng âm-dương duy mạch kiều mạch.
http://www.youtube.com/watch?v=NHcWCgAKmAI
19-Điều hòa âm dương vịn ghế :
http://www.youtube.com/watch?v=TcBC2jh3xwU
20-Đứng hát kéo gối lên ngực 200 lần: Thăng âm lên dương khí
http://www.youtube.com/watch?v=KO1PWscjaxU
21-Hạc tấn mở mắt : Chỉnh thăng bằng bán cầu não
http://www.youtube.com/watch?v=EbJuXn2PhYQ
22-Hạc tấn nhắm mắt : Chuyển khí dương thăng lên đầu âm giáng xuống chân
http://www.youtube.com/watch?v=0D7Llv2_boY
23-Hạc tấn nhắm mắt nhảy :
http://www.youtube.com/watch?v=1U8hzkm5s20
24-Ngũ hành tấn : Thông khí ngũ tạng
http://www.youtube.com/watch?v=7Zb8mQiqihQ
25-Nạp khí ngũ hành : Thu khí vào từng tạng
http://www.youtube.com/watch?v=wISU98VS9Vk
26-Vận khí ngũ hành : Thông khí Kỳ Kinh
http://www.youtube.com/watch?v=c2UrvPp0Tto
27-Đá chân :
http://www.youtube.com/watch?v=rVXWXP2iwaE
28-Vuốt tay : Thông khí âm-dương duy mạch
http://www.youtube.com/watch?v=ymoddD5D1zY
29-Vỗ chân : thông khí âm-dương kiều mạch
http://www.youtube.com/watch?v=-EocODFAAnQ
30-Vỗ đập chân, và kéo ép gối, chữa các bệnh thuộc về chân :
https://www.youtube.com/watch?v=SfxCONb6epw
31-Nằm đá gót chân 300 lần vào mông làm tăng áp huyết :https://www.youtube.com/watch?v=Y7Tv4hUnmEE
32-Điều chỉnh thăng bằng :
http://www.youtube.com/watch?v=ecZBwlVc4Zg
33-Kích thích thần kinh đầu (save) :
http://www.youtube.com/watch?v=byvMxNpZ0Mg
34-Thu công :
http://www.youtube.com/watch?v=OOxGMOBVWBM
35-Nạp khí trung tiêu :
http://www.youtube.com/watch?v=GG-PeKmuoGg

Nạp Khí Trung Tiêu dành cho bệnh nhân bướu cổ, nằm cong gập đầu không cho khí dồn lên cổ.
http://youtu.be/0xz-WyRzMIY
36-Kéo ép gối thổi hơi ra làm mềm bụng 200-300 lần : Chuyển hóa thức ăn, thông mao mạch tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM
Kéo ép gối thở ra làm mềm bụnghttp://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk
37-Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng chậm 100-300 lần
http://youtu.be/NP-18CNjYC8
https://youtu.be/vMOxKcVZRG4 (Francaise)
38-Bài Ép Bụng Kéo Gối chữa bệnh ăn không tiêu, cho người không có sức tự tập :
https://www.youtube.com/watch?v=W-9-RkS_pPs
Ép bụng, Kéo Gối, Thổi Hơi Ra cho bụng mềm, tập 100-300 lần
Làm tiêu mỡ, nhỏ bụng, hạ áp huyết và đường, tiêu hóa tốt.
https://youtu.be/52X9wKdd0tM
39-Bài tập tiêu mỡ bụng :
https://youtu.be/tkcnZdHP_oc
40-Tirer le genou + faire méditation
https://youtu.be/vMOxKcVZRG4
41-Bài luyện trí nhớ, phục hồi chức năng vận động chân
http://youtu.be/CWU8Q3R5rsQ

Exercises Qigong-autoguerison-maladies
https://youtu.be/rCoDq_h0nIk
https://youtu.be/2BjDd8Sh2cg

https://youtu.be/2BjDd8Sh2cg

Exercises Qigong :
https://youtu.be/AdewywfaYnU

39-Tirer le genou + faire méditation
https://youtu.be/vMOxKcVZRG4
Se prosterner Amitabha + Talons touchés aux fesses + Tirer le genou
http://youtu.be/VZJCoNdJols
Exercises Qigong autoguerison les maladies
https://youtu.be/CgXNUWk5UJ0

================

Phần B: BÀI TẬP THỞ TĨNH CÔNG :
Video Khí Công Tịnh Độ Thực Hành
http://www.youtube.com/watch?v=LvgKDaZlGLE

Tập luyện hơi thở : Niệm 4 câu A Di Đà Phật (Công giáo thay bằng 4 chữ A-Lê-Lui-A)
https://www.youtube.com/watch?v=vs9iroj6QSk
Công dụng :
1-Thông khí toàn thân, tăng cường sức khỏe, tiêu hóa tốt, ăn ngon, ngủ ngon
2-Làm hạ đường.
3-Lạy mà có niệm Phật ra tiếng lớn là luyện hơi thở sài sâu, mạnh phổi, thì làm hạ áp huyết.dành cho người cao áp huyết
4-Niệm thầm không ra tiếng làm áp huyết tăng dành cho người áp huyết thấp
5-Chữa được các bệnh đau nhức lưng gối
6-Chữa được bệnh thiếu tập trung tăng cường trí nhớ, phát triển tâm linh
7-Được chư thiên hộ pháp theo.hộ mạng

Nằm thư giãn :
http://www.youtube.com/watch?v=bbNaxTy_2K0
Bài tập tĩnh công :
http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU
Thở đan điền thần :
http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdI
http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bw
Thở đan điền tinh :
http://www.youtube.com/watch?v=zRFarYotvc0
Thở mệnh môn :
http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bw
Nạp khí trung tiêu :
http://www.youtube.com/watch?v=Bo2vj22WDug
https://youtu.be/EzrL-7E3-mI (francaise)
Thở thận :
http://www.youtube.com/watch?v=m1HXTan06qU

Tóm tắt tập thở khí công phòng bệnh :
http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php…