Member: admin

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Tâm Bào Đường đi: Bắt đầu từ huyệt Thiên trì các đầu vú 1 thốn theo chiều ngang, chạy vòng…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Tam tiêu Đường đi: Bắt đầu từ huyệt Quan xung ở gần gó ngoài móng tay áp út, chạy dọc…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Đởm Đường đi: Bắt đầu từ huyệt Đồng tử liêu ở đuôi mắt, chạy lên góc trán rồi vòng ra…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Can Đường đi: Bắt đầu từ huyệt Đại đôn, các góc móng chân cái 1 phân, chạy qua mu bàn…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Phế Đường đi: Bắt đầu từ trung tiêu (Vị) Xuống liên lạc với Đại trường Sau đó quay lên…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Đại trường Đường đi:  Bắt đầu từ góc móng nóng trở dọc bờ ngón trở đi qua sẽ giữa…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Vị Đường đi: Bắt đầu từ huyệt Thừa khấp dưới hốc mắt chạy vòng lên đầu rồi xuống ngực cách…
Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh Tỳ

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Tỳ Đường đi: Bắt đầu từ huyệt Ẩn bạch nàm cạnh góc trong móng chân cái, đi dọc theo má…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Tâm Đường đi: Đường kinh Tâm bắt đầu từ huyệt Cực tuyền dưới hốc nách men theo mặt trong cánh…

Huyệt trên 12 đường Kinh – Kinh…

Kinh Tiểu trường Đường đi: Đường kinh bắt đầu từ huyệt Thiếu trạch nằm cạnh góc ngoài móng tay út, đi…
Trang 1 trên 1912345...10...Trang cuối »
Scroll Up
X