Day huyệt chữa các bệnh về mắt – Đỗ Đức Ngọc:

Phần 1 (lý thuyết):

Phần 2 (thực hành):